Jesteśmy na rynku od 1995 roku. TELEMAX MEDIA SP. Z O.O. ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ

o Firmie

Swoją działalność jako Telemax spółka cywilna rozpoczęliśmy w 1995 roku, następnie we wrześniu 2013 roku przekształciliśmy się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Telemax Media Sp. z o.o. Zajmujemy się projektowaniem i budową sieci telekomunikacyjnych miedzianych, strukturalnych i optycznych.

 

Dysponujemy dużą bazą sprzętową pozwalającą wykonywać wszelkie prace samodzielnie. Dla naszych klientów realizujemy również roboty ziemne, przepychy, przewierty, wiercenie w betonie, uszczelnienia wprowadzeń rur i kabli do budynków. Dodatkowo wykorzystując najnowsze technologie i sprzęt wykonujemy usługi związane z lokalizacją uzbrojenia podziemnego metodami bezrozkopowymi. Doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat oraz posiadany sprzęt pozwala nam realizować zlecenia szybko i profesjonalnie.

Oferta

Projektowanie sieci telekomunikacyjnych

Oferujemy wykonanie projektów sieci telekomunikacyjnych miedzianych, strukturalnych (LAN), jak i światłowodowych. W przypadku kabli światłowodowych projektujemy z wykorzystaniem technologii tradycyjnej oraz coraz bardziej popularnej technologii mikrokabli optycznych.

Budowa sieci telekomunikacyjnych miedzianych

Realizujemy budowy sieci teletechnicznych magistralnych, rozdzielczych i wewnętrznych w sposób kompleksowy od projektu po wykonawstwo. Zajmujemy się również wykonaniem podbudowy w postaci rowów kablowych, kanalizacji teletechnicznej i linii słupowych.
W zakresie naszej działalności wykonujemy zarówno budowy nowych sieci, jak i remonty oraz modernizacje istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Budowa sieci LAN

W budynkach biurowych oraz wszędzie tam gdzie istnieje konieczność połączenia ze sobą komputerów, serwerów czy rozprowadzenia łączy internetowych wykonujemy na zlecenie naszych klientów sieci strukturalne. Zgodnie z zapotrzebowaniem mogą być wykonane zarówno w technologii tradycyjnej kabli miedzianych,
jak i z zastosowaniem kabli optycznych.

Budowa sieci telekomunikacyjnych optycznych

Posiadamy duże doświadczenie w budowie profesjonalnych optycznych sieci telekomunikacyjnych zarówno w technologii tradycyjnej, jak i mikrokanalizacji oraz mikro kabli. Do zestawiania traktów optycznych używamy profesjonalnych spawarek i przyrządów pomiarowych wiodących producentów. Na przestrzeni ostatnich lat wykonywaliśmy na dużą skalę realizację projektów budowy sieci optycznych dla największych operatorów telekomunikacyjnych.

Przeciski pneumatyczne

W miejscach gdzie jest ograniczona możliwość rozbiórki nawierzchni proponujemy wykonanie przecisków za pomocą urządzeń typu kret. Technologia ta pozwala na bezwykopowe układanie mediów na krótkich odcinkach np. pod drogami lub innymi przeszkodami do 12 metrów.

Przewierty sterowane

Wszędzie tam gdzie nie istnieją możliwości wykonania wykopów otwartych na długich dystansach oferujemy technologię bez wykopową w postaci przewiertów sterowanych. Technologia ta pozwala na umieszczenie pod ziemią uzbrojenia w postaci rur i przewodów pod różnego rodzaju przeszkodami terenowymi bez potrzeby rozkopywania wszelkich nawierzchni i gruntów.

Wiercenie w betonie

Na potrzeby naszych klientów wykonujemy profesjonalne wiercenie otworów w betonie o dokładnych wymiarach. W skład naszej ofert wchodzi:- wiercenie rdzeniowe od Ø 40 mm do Ø 160 mm głębokość do 1,6 m- wiercenie pneumatyczne otworów w betonie od Ø 20 mm do Ø 45 mm, głębokość do 1,6 m. Oferta skierowana jest do dużych obiektów przemysłowych, biurowców, lotnisk, szpitali jak również obiektów prywatnych. Szerokie możliwości sprzętowe umożliwiają wykonanie wierceń w sposób staranny i profesjonalny.

Uszczelnianie przepustów w budynkach

Wykonujemy uszczelnienia przepustów kablowych
i rurowych do budynków zarówno mieszkalnych,
jak i przemysłowych. Używamy zróżnicowanych systemów uszczelnień pozwalających na dobranie najlepszych rozwiązań do oczekiwanych potrzeb.

Uszczelnianie przepustów w budynkach

1. System TDUX
Uszczelniamy również kable wprowadzane do istniejących przepustów za pomocą uszczelnień TDUX, czyli systemu wypełnionego gazem. Za pomocą tego systemu można uszczelniać kable w przepustach wykonanych z betonu, stali i tworzyw sztucznych, charakteryzuje się wodo
i gazoszczelnością do 50 kPa (0,5 atm.) Za jego pomocą można uszczelniać puste rury, jak i rury z jednym lub kilkoma kablami.

2. System INTEGRA
a. Łańcuchy uszczelniające: Stosujemy systemy uszczelnień przeznaczonych do przejść szczelnych przez ściany budynków dla kabli, rur i przewodów od średnicy zewnętrznej 45 mm za pomocą łańcuchów uszczelniających. Zapewniają one szczelność do ciśnienia 0,25 MPa (2,5 atm.) lub 0,5 MPa (5 atm.) w przypadku łańcucha podwójnego.

b. Uszczelnienia pęczniejące: System stosowany do wykonywania uszczelnień ciśnieniowych
i bezciśnieniowych przejść szczelnych jedno lub wielorurowych. Uszczelnienia tego typu mogą być stosowane w przypadku rur stalowych, żeliwnych z tworzyw sztucznych oraz przewodów energetycznych
i telekomunikacyjnych. Zapewniają szczelność do 0,25 MPa (2,5 atm.)

Obsługa transportów specjalnych

Przejazd transportów ponadnormatywnych bardzo często koliduje z infrastrukturą telekomunikacyjną w postaci napowietrznych sieci kablowych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno transportu, jak i infrastruktury operatorów telekomunikacyjnych istnieje konieczność wykonania specjalistycznych prac polegających na podniesieniu przewodów lub czasowej ich likwidacji na czas przejazdu jednego lub całej kolumny pojazdów specjalnych. Dla potrzeb takich transportów wykonujemy uzgodnienia techniczne z operatorami telekomunikacyjnymi, jak i same prace zabezpieczające. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą techniczną mającą doświadczenie w tego typu pracach.

Prace ziemne

Dysponując szeroką gamą sprzętu mechanicznego realizujemy na zlecenie naszych klientów prace ziemne polegające na wykonaniu wykopów liniowych pod infrastrukturę techniczną, taką jak kable energetyczne, teletechniczne, gazociągi , wodociągi i tym podobne. Do tego celu wykorzystujemy minikoparki, koparki łańcuchowe i koparko-ładowarki. Posiadamy również własny transport do przewozu kruszyw i materiałów sypkich.

Spawanie kabli optycznych

Postęp techniczny w szeroko pojętej łączności telekomunikacyjnej na przestrzeni ostatnich lat spowodował masowe wykorzystanie medium transmisyjnego jakim jest kabel światłowodowy. Transmisja sygnałów za pomocą kabli optycznych wykorzystywana jest na coraz szerszą skalę praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia. Dysponując nowoczesnym sprzętem wiodących producentów zarówno do spawania, jak i pomiarów kabli światłowodowych świadczymy pełny wachlarz usług w tym zakresie.

Lokalizacja uzbrojenia podziemnego

Przed rozpoczęciem prac ziemnych w takim terenie istnieje konieczność zlokalizowania uzbrojenia, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia. W tym celu posługujemy się lokalizatorami firmy SEBA KMT.

Partnerzy

Zobacz z kim współpracujemy i współpracowaliśmy.

zobacz więcej

Kontakt

Telemax Media Sp. z o.o.
Biuro: ul. Isep 4c, 31-588 Kraków
Siedziba: Wielmoża ul. Podzamcze 52, 32-045 Sułoszowa

    Telefon:

    +48123994456

    Fax:

    +48123994370